Tøsse kraftverk

Nedslagsfelt 33km2, slukeevne 5,9m3/s, tilsig 73,2 mill m3, turbintype Francis, antall turbiner 1.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

75 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

72 m

Produksjon

3,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 219 husstander.