Tou Mølle kraftverk

Har du noen gang spist puffet ris? Tou mølles puffete ris er laget med strøm fra vårt kraftverk, bon apetite!

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

13 m

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

13 m

Produksjon

3,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 244 husstander.