Tua kraftverk

Tua ligger i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke. I dette prosjektet samarbeider Småkraft med såvel private fallrettshavere som med Verran kommune, som også har rettigheter i elva.

Tunselva ligger på nordsiden av Beitstadfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Tua. Tua ligger ca 7 km fra tettstedet Follafoss. Konsesjon for bygging ble gitt våren 2007.

På dette prosjektet har vi etablert en utsprengt ”kulp” som inntaksbasseng i stedet for en tradisjonell høg betongdam. Forøvrig har de siste ca 40 m rørtrase ned til stasjonen bydd på utfordringer, idet denne strekningen har en helling på ca 40°.

Her ville man i tradisjonell kraftverksbygging ha etablert et støpt betongfundament for hver rørskjøt, noe som er forholdsvis kostbart i prosjekter av denne størrelse. Vi har i stedet montert rørene på et spesielt rørklammer som er festet med 1 stk innstøpt fjellbolt pr rørskjøt.

Teknisk data

Nedbørsfelt

16,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 40 l/s

Inntakskote

165 m

Kraftstasjonkote

33,0 m

Fallhøyde

132 m

Produksjon

4,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 306 husstander.