Tverråga kraftverk

Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket til Tverråga er vanskelig tilgjengelig. Nettopp på grunn av dette ble det valgt å bruke et såkalt ”Coanda-inntak” med selvrensende inntaksrist på dette inntaket. Dette har gitt oss et minimalt vedlikeholdsbehov og færre besøk opp til inntaket.

Under byggingen ble det etablert en taubane som ble brukt i arbeidene opp den bratte Tverrålia. Grunnen til at denne løsningen ble valgt, var at en taubane ville medføre mindre naturinngrep, enn hva det ellers ville ha gjort ved en konvensjonell utbygging – i tillegg var dette også en rimeligere løsning enn tradisjonell drift. Etter Tverrålia går rørgata videre sammen med rørgata fra Leirelva. Denne fellesgrøfta går i et forholdsvis snilt terreng, men traseen går midt gjennom et gårdstun og fv 322 måtte krysses, så noen utfordringer var det også her under byggeprosessen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

561 m

Kraftstasjonkote

135,0 m

Fallhøyde

426 m

Produksjon

9,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 569 husstander.