Tverråni kraftverk

Tverråni Kraftverk ligger omtrent 15 minutters kjøring fra Nesbyen mellom Tverråne og Todøla i Todalen, en parallelldal til Hallingdalen.

Kraftverket utnytter et 27,5 km2 stort nedbørsområde i fjellene mellom Hallingdal og Valdres. Inntaket ligger på kote 736, i nærheten av Statnetts sin høyspentlinje.

Kraftverket ble prosjektert og bygget ut av selskapet NGK Utbygging AS og solgt til Småkraft AS ved ferdigstillelse i 2017.

Hallingbygg AS sto for bygget og Turhus Maskin AS for anleggsarbeidene. Vannveisutstyret ble levert av Brødrene Dahl AS og Spetals Verk leverte det elektromekaniske utstyret. I øvre del av rørtraseen ble det benyttet PE rør og i nedre del duktile støpejernsrør. Inntaket er et coanda- inntak.

Teknisk data

Nedbørsfelt

27,5 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

736 m

Kraftstasjonkote

429,0 m

Fallhøyde

307 m

Produksjon

7,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 494 husstander.