Tverrelvi Kraftverk

Tverrelvi Kraftverk ligger i Voss kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 15 l/s

Inntakskote

679 m

Kraftstasjonkote

196,0 m

Fallhøyde

483 m

Produksjon

13,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 819 husstander.