Tverrgjuvlo kraftverk

Slukeevne 1,65m3/s, tilsig 29 mill m3, turbintype Pelton, antall turbiner 1.

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

481 m

Kraftstasjonkote

94,0 m

Fallhøyde

386 m

Produksjon

6,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 388 husstander.