Tyrisfors kraftverk

Tyrisfors kraftverk ligger ved vassdraget Stångån, i Kinda kommune i Östergötland.

Teknisk data

Byggeår

1970

Fallhøyde

7,4 m

Effekt

1,3 MW

Produksjon

2,3 GWh