Tysseelva kraftverk

Tysseelva kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland fylke

Vatnet i Tysse elva har lenge vært brukt til drift av sag. Saga i Tysse nevnes første gang i 1630, men trolig har saga vært der og på 1500- tallet. Som andre sager i Ryfylke har nok og denne saga levert trelast til England og Nederland.

I 1912 ble fallrettene solgt fra begge gardsbruka på Rød og fra det ene av de to brukene i Tysse. Fallretten ble kjøpt opp av omreisende spekulanter fra Stavanger, Odd Roalkvam og Jakob E. Vik. De solgte i 1917 fallrettene videre til en advokat i Stavanger, Einar Meling. Via boet etter Meling ”forsvinner” fallrettene til Rogalandsbanken, seinere Bøndenes Bank/Fokus Bank. Gjennom bankfusjon ender så fallrettene hos Den Danske Bank. Eiendomsretten til fallet ligger hos den ene av Tyssegardene og den Danske Bank. Småkraft leier og står som utbygger for kraftverket.

Teknisk data

Nedbørsfelt

10,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 60 l/s

Inntakskote

391 m

Kraftstasjonkote

44,0 m

Fallhøyde

347 m

Produksjon

16,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1056 husstander.