Ulvilla kraftverk

Ulvilla kraftverk ligger i Verdal kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

4,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 269 husstander.