Urlandåga kraftverk

Urlandåga kraftverk ble satt i drift i 2005, som det andre av våre ferdigstilte prosjekter. Kraftverket ligger i Hemnes kommune i Nordland, og utnytter et fall på 240 meter i elva.

I utforming av kraftverket ble Småkraft som utbygger pålagt å ta stedlige hensyn. Det ligger en gammel steinbro nedfor kraftverket som setter grenser for stasjonsplasseringen. Inntakshøyden ble tilpasset tregrensen etter krav fra kommunale myndigheter. Arkitektonisk er kraftverket utformet som om det er et gammelt kvernhus,også det for tilpasning til forholdene omkring broen.

Driften av Urlandåga kraftverk har forløpt smertefritt og med svært god stabilitet. Mye av nøkkelen til dette ligger i driftsorganiseringen, hvor en kompetent og engasjert grunneier spiller en viktig rolle.

Kraftverket har en installert effekt på 1,59 MW med en tilhørende slukeevne på 2,8m3/s. Vannveien består av 750 meter nedgravde rør. Kraftverket har installert en vertikalakslet peltonturbin med 4 dyser, for å oppnå god virkningsgrad over hele lasteområdet. Kraftstasjonen er utført med betongfundament og overbygg i villmarkspanel, og det er valgt en løsning som minimaliserer bygningsvolumet. Inntaket i elva består av en sperredam og inntakskum i betong.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

280 m

Kraftstasjonkote

40,0 m

Fallhøyde

240 m

Produksjon

6,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 413 husstander.