Valdra Kraftverk

Valdra Kraftverk ligger i Etne kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 20 l/s

Inntakskote

325 m

Kraftstasjonkote

50,0 m

Fallhøyde

275 m

Produksjon

9,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 569 husstander.