Vannebo kraftverk

Vannebo kraftverk ligger i Overhalla kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

3,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 200 husstander.