Vassvikelva kraftverk

Vassvikelva kraftverk ligger ved Vassvikvatnet/ Vintertun i Ullensvang kommune Vestland Fylke. Dam og inntak består av et utsprengt basseng i fjell med en 3 meter høy og 15 meter bred terskel. Inntakskonstruksjonen utføres som en stålkonstruksjon. Vannvei med samlet lengde ca. 900m, består av nedgravd rør på hele strekningen. Kraftstasjon vil bli utført som et standard Småkraft-bygg.

Historien

Garden Vassvik ligger på Vintertun i Odda kommune. De eier også fallrettene i Stølselva ned til Vassvikevatnet. Grunneierne var bevisst på at elva kunne ha et godt potensiale for småkraft. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for flere planer opp igjennom tidene

I 2007 ble det inngått kontrakt med Småkraft AS, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2012. Sommeren 2013 kom gravemaskinene. Utpå høsten 2014 stod kraftverket ferdig. Området har også fått nytt og oppgradert nett, som Vassvik kraftverk nå kan sende all kraften inn på.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset i terrenget like overfor Vassvikevatnet.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, arkeologiske undersøkelser, bratt terreng, kostbar og langtekkelig tilgang til kraft- og telenett, og en hard vinter i byggefasen – for å nevne noen.
Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Teknisk informasjon

Vassvik kraftverk har tilsig fra et nedbørfelt på 6,3 km2. Minstevassføringen om vinteren er 30 l/s, mens det om sommeren er 100 l/s. Inntak på kote 689 og kraftstasjon på kote 420 gir en fallhøyde på 269 meter. Produksjonen er estimert til 7,7 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 385 hustander.

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1.200 l/sek og driver en generator på 3100 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.
Inntaksdammen er bygget med en terskel i betong, for å skape et inntaksbasseng. Selve inntakskonstruksjonen er Småkraft’s egen prefabrikerte «Haibur». Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i GRP/støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengde er 896 m og diameter er 700 mm.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraft-stil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør/kanal ut i Vassvikevatnet.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

686 m

Kraftstasjonkote

420,0 m

Fallhøyde

266 m

Produksjon

7,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 481 husstander.