Veiåni kraftverk

Veiåni kraftverk ligger i Åseral kommune i Agder fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 10 l/s

Inntakskote

492 m

Kraftstasjonkote

305,0 m

Fallhøyde

187 m

Produksjon

2,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 138 husstander.