Veiski Kraftverk

Veiski Kraftverk ligger i Sørfold kommune i Norland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

40,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 700 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

791 m

Kraftstasjonkote

671,0 m

Fallhøyde

120 m

Produksjon

20,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1250 husstander.