Venna kraftverk

Venna kraftverk ligger i Heim kommune, Trøndelag fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

18,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s

Inntakskote

205 m

Kraftstasjonkote

20,0 m

Fallhøyde

185 m

Produksjon

9,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 613 husstander.