Ytre Alsåker kraftverk

Ytre Alsåker kraftverk ligger på Alsåker i Ullensvang herad. Kraftverket ble idriftsatt i september 2008. Forventet årsproduksjon er på 19,4 GWh og kraftverket vil alene gi et betydelig bidrag til å gi Ullensvang herad status som Co-2 nøytral.

Historien til Ålsaker kraftverk

Allerede rundt årtusenskiftet begynte de fire grunneiere langs Alsåkerelva, Arne Råen, Per Mælen, Sara Lid Wæhle og Trond Aksel Alvsåker, å sysle med planer om utbygging av vassdraget. Vassdraget har tidligere gitt kraft til så vel kvernhus som sagdrift, så tanken på å sette elva i arbeid var ikke fjern. Etter en realitetsorientering, så grunneierne at prosjektet bød på rikelig med utfordringer! Ikke bare krevdes store penger, men også kompetanse til å styre et slikt prosjekt. Dermed ble grunneiernes utfordring å finne frem til den rette samarbeidspartneren.

Kontrakten signeres

I 2003 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. I mai 2007 kom gravemaskinene. I september 2008, stod kraftverket ferdig, klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med flotte skifertak fra lokalt steinbrudd, vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på der det ligger nede ved fjorden, blant frukttrærne, midt i bebyggelsen ved den nasjonale turistveien. Ytre Alsåker kraftverk er et anlegg både grunneierne og Småkraft er stolte av!

Peltronturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,8 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 660 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og levers på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med sideveis kanal til rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i støpejern med 1 meter diameter er 1 km lang og er i sin helhet nedgravd.

Teknisk data

Nedbørsfelt

20,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 120 l/s

Inntakskote

220 m

Kraftstasjonkote

6,0 m

Fallhøyde

214 m

Produksjon

19,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1213 husstander.