Kvamselva

Kvamselva kraftverk ligger i Sunnfjord kommune, Vestland fylke

Installert effekt er 2,67 MW på en Peltonturbin, og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 8,8 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6,67 km2

Minstevannsføring

Sommer: 86 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

265 m

Kraftstasjonkote

21 m

Fallhøyde

244 m

Produksjon

8,8 GWh

tilsvarer 550 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter