Kvassteinåga

Kvassteinåga ligger innerst i Elsfjorden, en trang fjordarm av Ranafjorden, i Vesfn kommune. Prosjektet fikk konsesjon av NVE i våren 2006. I 2010 ble det også gitt konsesjon til Kinnforsen kraftverk i samme vassdrag.

Kvassteinåga kraftverk ligger i etterkant av Kinnforsen kraftverk, noe som gjør at vi kan nyttegjøre oss av vannet to ganger. Turbinrøret fra dammen og ned til kraftstasjonen er nedgravd og er ikke synlig i et område som er preget av granskog og landbruksområder. Spesielt for dette prosjektet er at turbinrøret krysser under Nordlandsbanen, noe som ga helt spesielle utfordringer.

Selve kraftstasjonsbygningen ligger helt nede ved Elsfjorden.

Kvassteinåga kraftverk mottok det aller første elsertifikatet i den Svensk-Norske elsertifikatordningen.

Tekniske data

Nedbørsfelt

29,6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 250 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

160 m

Kraftstasjonkote

4 m

Fallhøyde

156 m

Produksjon

15 GWh

tilsvarer 750 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter