Kvemma

Kvemma kraftverk ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Elva er en sideelv til Lærdalselva. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 13,4 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 670 husstander

Kvemma kraftverk - Småkraft
Kvemma kraftverk - Småkraft

Kraftverket vil utnytte en fallhyde på 540 m. Inntaket vil være på kote 900 og kraftstasjonen vil ligge på kote 360. Vannet vil bli ført i sjak/tunnel fra inntaket og ned til kraftstasjonen. Selve kraftstasjonssbygningen vil bygges i dagen, umiddelbart utenfor tunnelen.

Ved å utforme Kvemma kraftverk som et fjellanlegg unngår man et stort inngrep i et sidebratt terreng noe som må sees på som en stor fordel. Denne løsningen gir også en bedre sikkerhet i bygge og driftsfasen i forhold til mulige ras i det bratte terrenget.

Det er Bergteamet AB som er hovedentreprenør med tunnel og raiseboring, mens Sogn Entreprenør er ansvarlig for inntak og kraftstasjon. Elektromekanisk utstyr er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s, vinter: 20 l/s

Inntakskote

900 m

Kraftstasjonkote

360 m

Fallhøyde

540 m

Produksjon

13,4 GWh

tilsvarer 670 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter