Kvernåi

Kraftverket ligger i Gudbrandsdalslågen vassdrag, Lesja kommune i Innlandet

Tekniske data

Nedbørsfelt

20

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

891 m

Kraftstasjonkote

525 m

Fallhøyde

366 m

Produksjon

7,7 GWh

tilsvarer 385 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter