Kvernhuselva

Kvernhuselva Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke.

Historie
Grunneiere i Instefjorden inngikk avtale med Småkraft i 2005. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. I 2020 var detaljplan og nettavtale på plass, og man kunne starte byggingen av Kvernhuselva.

Anlegget er bygget med vegløst inntak like nedstrøms Storlivatnet 393 meter over havet. Inntaket er bygget på fjell, har en lav profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak går vannveien i borehull ca. 700 meter før det går ca. 150 meter med nedgravd rørgate til kraftverket. Borehull er foret med stålrør i hele sin lengde.
Kraftverket ligger fint til, sammen med 2 kvernhus, med glassfasaden retta mot E39 og bygda.

Teknisk informasjon
Installert effekt er 3,6 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 11 GWh. Dette tilsvarer ca. 550 husstander.

Idriftsatt: Desember 2021
Nedbørsfelt: 4,4 km2 som gir en middelvassføring på 0,65 m3/sek
Minstevann vinter: 50 l/sek
Minstevann sommer: 100 l/sek
Inntak: 393 moh.
Kraftstasjon: 23 moh.
Fallhøyde: 370 m

Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier AS for å sikre energiforsyning til egen produksjon og ble satt i drift i 1955. I 2004 overtok Norsk Grønnkraft AS kraftverket fra Cermaq, som da eide Vaksdal Industrier. I 2017 fusjonerte Småkraft AS og Norsk Grønnkraft AS, og kraftverket er i dag eid av Småkraft AS.

Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier AS for å sikre energiforsyning til egen produksjon og ble satt i drift i 1955. I 2004 overtok Norsk Grønnkraft AS kraftverket fra Cermaq, som da eide Vaksdal Industrier. I 2017 fusjonerte Småkraft AS og Norsk Grønnkraft AS, og kraftverket er i dag eid av Småkraft AS.

Installert effekt er 2,5 MW på en francisturbin, og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 10,5 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

4,4 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

391 m

Kraftstasjonkote

35 m

Fallhøyde

356 m

Produksjon

11 GWh

tilsvarer 550 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter