Kvitåi

Kvitåi kraftverk er et vannkraftverk i Skiensvassdraget i Tinn kommune i Vestfold og Telemark.

Historien
Småkraft AS fikk først avslag på prosjektet. Dette var i stor grad av at det ble argumentert for at kraftverket vil ha en negativ effekt på isdannelse nedstrøms fra hvor stasjonen står grunnet en høyere temperatur i vannet som går gjennom kraftverket, og dermed ha negativ effekt på de store isklatringsinteressene i området. Saken gikk videre til OED hvor det kom frem at en stans i produksjonen i vintermånedene som et avbøtende tiltak for isdannelsen vil kunne bevare de store isklatringsinteressene og dermed ble avslaget gjort om til et vedtak. Kraftverket produserer nå fornybar elektrisitet til gavn for samfunnet og miljøet, og stopper produksjonen i perioden mellom 15. desember og 31. mars til gavn for de store isklatringsinteressene i området.

Prosjektet
Detaljplanen ble godkjent av NVE i slutten av oktober 2017 og gjorde da at man kom i gang med bygningsarbeidet i november. Utbyggingen gikk relativt smertefritt etter en god innsats fra entreprenørene og gikk sin gang frem til høsten 2018 hvor generatoren endte opp med å bli noen måneder forsinket. Da stod prosjektet i fare til å bli forsinket helt frem til mai 2019 ettersom det kunne bli umulig å frakte generatoren opp til stasjonen om det kom for mye snø. Heldigvis var værgudene på vår side og snøen holdt seg unna til generatoren var på plass og prosjektet kunne gå videre.

Teknisk informasjon
Kraftverket har et tilsig fra et nedbørsfelt på 14,5 km2. Minstevannføringen er 85 l/s på sommeren og 15 l/s på vinteren. Inntak på kote 927,5 og stasjon på kote 660 gir en fallhøyde på 267,5 meter. Produksjonen er estimert til 6,08 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 300 husstander.

Peltonturbinen har en maksimal slukeevne på 1,22 m3/s og driver en generator på 2845 kVA, 6600 V. Rørgaten består av både GRP og GJS og har en lengde på 1320 meter med en diameter på 600 mm. Spenningen transformeres opp til 22 kV før strømmen leveres på nettet.

Tekniske data

Nedbørsfelt

14,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 85 l/s
Vinter: 15 l/s

Inntakskote

927,5 m

Kraftstasjonkote

660 m

Fallhøyde

267,5 m

Produksjon

6,08 GWh

tilsvarer 304 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter