Lauvsnes

Kraftverket ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Det ble bygget av Namdal Kraftproduksjon, som fusjonerte med Norsk Grønnkraft AS sommeren 2004

Lauvsnes kraftverk - Småkraft
Lauvsnes kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

17,8 m

Kraftstasjonkote

3 m

Fallhøyde

16,9 m

Produksjon

7,3 GWh

tilsvarer 365 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter