Leirelva

Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket i Leirelva er en typisk gravitasjonsdam, rørgata er lagt med duktile støpejernsrør som er gravd ned i hele sin lengde på ca. 2.150 m. Av dette er det 1.000 m felles grøft med Tverråga. Rørgata går i et sidebratt og rasutsatt område noe som førte til at det under byggeprosessen måtte taes spesielle hensyn både til inngrepsomfang og værforhold.

Det er Fjellbygg AS som har vært entreprenør på bygg og anlegg i Leirskardalen. Vannveisutsyret er levert av Br.Dahl og Spetals Verk AS har levert alt elektromekanisk utstyr.

Tekniske data

Nedbørsfelt

14,9 km2

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s, vinter: 0 l/s

Inntakskote

395 m

Kraftstasjonkote

135 m

Fallhøyde

260 m

Produksjon

14,4 GWh

tilsvarer 720 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter