Lekum

Kraftverket ligger i Eidsberg kommune i Østfold. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft AS fra 1. januar 2006.

Tekniske data

Nedbørsfelt

236 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

61,5 m

Kraftstasjonkote

29 m

Fallhøyde

29 m

Produksjon

4,7 GWh

tilsvarer 235 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter