Måren

Turbintype Pelton, antall turbiner 1. Tilsig 56,6 mill m3. Slukeevne 2,1. Nedslagsfelt 20,9 km2.

Tekniske data

Nedbørsfelt

20,9 km2

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s, vinter: 140 l/s

Inntakskote

HRV 296 m, LRV 292,7

Kraftstasjonkote

3 m

Fallhøyde

292 m

Produksjon

21 GWh

tilsvarer 1050 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter