Mela

Mela kraftverk ligger ved Almo/Mollan-grenda i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag og ble offisielt åpnet i desember 2018.

Mela kraftverk - Småkraft
Mela kraftverk - Småkraft

Kraftverket har inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon er plassert på kote 100 og utført som et standard overbygg i kjent Småkraft stil.

Kraftstasjon produserer strøm etter vannstand i Movatnet. Inntaket har 2 luker i betongterskel. Luke nr.1 manøvreres hydro-/elektrisk mens luke nr.2 er en enkel bjelkestengsel konstruksjon. Luke 1 er konstruert av Småkraft Utbygging og fungerer som tappeorgan nr.1 ved en lengre driftsstans av kraftverket.

Tilsig 27,3 mill m3/s
Turbintype Pelton
Antall 1
Slukeevne max/min m3/s 1,73/0,09

Tekniske data

Nedbørsfelt

28,6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 90 l/s, vinter: 60 l/s

Inntakskote

360,5 / 359,5 m

Kraftstasjonkote

100 m

Fallhøyde

260 m

Produksjon

11,8 MW

tilsvarer 590 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter