Middøla

Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med inntaksrister nedstrøms damskive som utnytter coandaeffekten. Iht. vassdragskonsesjonen skal det slippes minstevannføring forbi dam og inntak på 50 l/s hele året.

Trykkrøret er 2700 meter langt og består av duktile støpejernrør og glassfiberarmerte rør med dimensjon Ø900 mm. I tillegg er det bygd en rørbru over Middøla med et spenn på 15 meter. Det er et to bend langs trykkrøret og 4 t-rør for adkomst inn i trykkrøret.

I kraftstasjonen er det installert et peltonaggregat med 6 dyser og største slukeevne er 1,9 m³/s. Kraftstasjonen består av maskinsal, kontrollrom, traforom og høyspentrom og bygget er oppført med prefabrikkerte betongelementer.

Kraftverket ble bygget av det lokale, tradisjonsrike Notodden- selskapet Tinfos AS.

Kontraktsparter under bygging var:
– Bystøl, ansvarlig for prosjektering
– Fadum Tekniske, leverandør av turbin og elektromekanisk utstyr
– Brødrene Dahl, leverandør av rør og komponenter til dam og inntak
– Brødrene Alseth, entreprenør med ansvar for alt grunn og betongarbeid
– A til Å Entreprenør, entreprenør med ansvar for overbygg kraftstasjon¨

Kraftverket ble senere solgt til Norsk Grønnkraft AS (senere fusjonert inn i Småkraft AS) og eies i dag av Småkraft AS.

Tekniske data

Nedbørsfelt

29,3 km2

Minstevannsføring

50 l/s hele året

Inntakskote

530 m

Kraftstasjonkote

255 m

Fallhøyde

275 m

Produksjon

12 GWh

tilsvarer 600 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter