Møllefossen

Møllefossen ligger i Østerøy kommune, Vestland fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

73,7 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

9 m

Kraftstasjonkote

0 m

Fallhøyde

9 m

Produksjon

3,5 GWh

tilsvarer 218 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter