Møllen

Kraftverket ligger i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommune i Hordaland. Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier. Norsk Grønnkraft AS overtok kraftverket fra Cermaq, som eide Vaksdal Industrier inntil desember 2004 og kraftverket ble senere kjøpt opp av Småkraft.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

91,75 m

Kraftstasjonkote

6,75 m

Fallhøyde

90 m

Produksjon

9 GWh

tilsvarer 450 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter