Neselva

Nedselva kraftverk ligger i Gloppen kommune, Vestland fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

–  km2

Minstevannsføring

110 l/s hele året

Inntakskote

? m

Kraftstasjonkote

? m

Fallhøyde

132 m

Produksjon

17,63 GWh

tilsvarer 1.101 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter