Nybuelvi

Nybuelvi Kraftverk ligger omtrent 10 minutters kjøring fra Nesbyen i bunnen av Todalen, en parallelldal til Hallingdalen, og utnytter et 16 km2 stort nedbørsområde i Liamarka.

Nybuelve kraftverk - Småkraft
Nybuelve kraftverk - Småkraft

Kraftverket ble prosjektert og bygget ut av selskapet NGK Utbygging AS og solgt til Småkraft AS ved ferdigstillelse i 2017. Hallingbygg AS sto for bygget og Turhus Maskin AS for anleggsarbeidene. Vannveisutstyret ble levert av Brødrene Dahl AS og Spetals Verk leverte det elektromekaniske utstyret. I øvre del av rørtraseen ble det benyttet PE rør og i nedre del duktile støpejernsrør. Inntaket er et coanda- inntak.

Kraftverket har helt konkrete og morsomme ringvirkninger utover den fornybare strømmen den produserer. På østsiden av Hallingdalen ved Liodden ligger det et større hytteområde som i lengre tid hadde hatt et ønske om strøm.

Kostnadene med å føre strøm fra kraftlinja ved Liodden var imidlertid for stor til at dette var aktuelt. Da NGK Utbygging AS bygget kraftverket ble det samtidig lagt ekstra trekkerør parallelt med rørgata opp til inntaket, hvor hytteområdet starter. Derifra ble det så lagt strømkabler innover i Liamarka, slik at hytteeierne endelig fikk realisert sitt ønske om strøm. Eksempelet viser at kraftutbygging får positive ringvirkninger som er positive for samfunnsutviklingen. Det hadde neppe blitt strøm i Liamarka uten at kraftverket hadde blitt bygget. Både NGK Utbygging AS og Hallingdal Kraftnett utviste godt samarbeid og fremtidsrettet tankegang i forbindelse med utbyggingen.

Tekniske data

Nedbørsfelt

16 km2

Minstevannsføring

43 l hele året

Inntakskote

854 m

Kraftstasjonkote

300 m

Fallhøyde

554 m

Produksjon

6,2 GWh

tilsvarer 310 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter