Nyby

Nyby er et vannkraftverk i Eskilstunaån, som ligger i Torshälla i Södermanland

Tekniske data

Byggeår

1947

Middelvannføring

Inntakskote

6,3 m

Kraftstasjonkote

425 kW

Produksjon

2,25 GWh

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter