Nyvikelva

Nyvikelva kraftverk ligger i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag, og utnytter et 40,4 km2 stort nedbørsområde i heiene øst for Limingen. Inntaket ligger nedstrøms Gåsvatnet.

Kraftverket har en årlig produksjon på ca 6 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 300 husstander.

Kraftverket var et samarbeidsprosjekt mellom NTE Energi AS og Norsk Grønnkraft AS, senere NGK Utbygging AS. Namsskoganbygg AS sto for bygg, mens Isachsen Entreprenør AS sto for anleggsarbeidene.

Vannveisutstyr ble levert av Br.Dahl AS og Spetals Verk AS leverte det elektromekaniske utstyret til kraftverket.

Kraftverket ble satt i drift den 29. april 2015. Småkraft AS tok over anlegget da det var ferdig bygget.

Tekniske data

Nedbørsfelt

40,4 km2

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s, vinter: 100 l/s

Inntakskote

536,5 m

Kraftstasjonkote

453,5 m

Fallhøyde

83 m

Produksjon

6 GWh

tilsvarer 300 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter