Oftedal 2

Kraftverkene Reddalen og Røysa i Oftedal er anlegg både grunneierne og Småkraft har fått mye skryt for. Den økonomiske bidrag kraftverket utgjør er ubeskrivelig med tanke på å kunne videreutvikle grenda og gjøre noe med de utfordringer og målsettinger som grenda har for fremtiden.

Oftedal 2 kraftverk - Småkraft

Historien
Bygda Oftedal har tidligere hatt eget kraftverk i Heieåne fra 1944 til 1972, og grunneierne har siden 50-tallet vært bevisst på at de sitter på en ressurs som kunne utvikles videre. Det var mange partnere og alternativ som ble vurdert, før det i 2003 ble mer konkrete forhandlinger mellom grunneierne og Småkraft. Dette fikk sin løsning i november 2003 gjennom en kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjons-prosessen og selve utbyggingen. I september 2005 kom gravemaskinene. Og i desember 2006 var første kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Det nederste kraftverket fulgte etter noen måneder senere.
I forbindelse med kraftverksutbygging har grenda, og innbyggerne på Oftedal fått en ny vår.

Prosjektet
Gjennomføringen av byggeprosjektet gav oss mange erfaringer, der spesielt arbeidet med det nederste kraftverket gav noen solide utfordringer. Arbeide i bratthenget ned mot det regulerte Sirdalsvannet var alt annet enn enkelt, og fjellet var så løst at det måtte sikres med 10 stk. 22 meter lange ”betongdragere” som måtte bores, armeres og støpes inn fra flåte i Sirdalsvannet. Sjøkabel tvers over Sirdalsvannet og ca. 2 km med ny linje måtte til for å få kraften levert. For å løfte den 25 tonn tunge generatoren ned på fundamentet i Reddalen, måtte man til med Norges største mobilkran.

Tekniske data

Nedbørsfelt

73 km2

Minstevannsføring

Sommer: 2000 l/s, vinter: 1000 l/s

Inntakskote

185 m

Kraftstasjonkote

55 m

Fallhøyde

130 m

Produksjon

18 GWh

tilsvarer 900 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter