Vi er størst i Norge på småkraft

Småkraft ble etablert i 2002 og er den største driver av småkraftverk i Norge. Selskapet er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Majoritetseier er det nederlandske pensjonsselskapet APG.

Småkraft er en sentral aktør med en årsproduksjon på over 1 TWh fordelt på over 100 kraftverk i drift, spredt over hele landet. Samtidig forberedes selskapet for videre vekst.

Vi er en effektiv organisasjon som ivaretar den totale drift av kraftverk. For tiden har vi rundt 20 ansatte som arbeider tett med oppunder 100 driftsoperatører. Elvene hvor kraftverkene våre ligger er eid av lokale grunneiere.

Godt samarbeid og gode systemer gir verdiskapning i alle ledd

Optimal drift av uregulerte småkraftverk forutsetter automatisert overvåkning og lokal tilstedeværelse med motiverte medarbeidere som gir lav responstid. Vi har ambisjon om å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk.

Tilsynsvakten

Småkraftverk er nesten en evighetsmaskin. Dette forutsetter at både inntak og kraftverket blir godt vedlikeholdt. Det er tilsynsvakten sin hovedoppgave.

Oftest er en av grunneierene valgt som tilsynsvakt. Jobben går ut på å holde inntaket rent og åpent og holde ved like kraftverket med så mye oppetid som mulig. Ved mindre problemer i kraftverket, vil Småkraft veilede.

Driftsansvarlig

Dersom det skulle oppstå situasjoner tilsynsvakten ikke har kompetanse til å ta seg av, er det den driftsansvarlige som tar over. Driftsansvarlig er ansatt i driftsavdelingen i Småkraft.

Driftsansvarlig

Dersom det skulle oppstå situasjoner tilsynsvakten ikke har kompetanse til å ta seg av, er det den driftsansvarlige som tar over. Driftsansvarlig er ansatt i driftsavdelingen i Småkraft.

Hovedkontor

Ved hovedkontoret har man full kontroll over hva som skjer i kraftverket. Dette skjer automatisk via nettet. Dersom minstevannføringen er for lav eller det oppstår problemer, vil hovedkontoret øyeblikkelig varsles og kan sette igang tiltak umiddelbart.

Hovedkontor

Ved hovedkontoret har man full kontroll over hva som skjer i kraftverket. Dette skjer automatisk via nettet. Dersom minstevannføringen er for lav eller det oppstår problemer, vil hovedkontoret øyeblikkelig varsles og kan sette igang tiltak umiddelbart.

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter