Om Småkraft as

Småkraft eier og drifter over 200 kraftverk, og er Europas største småkraftprodusent.
Sammen med over 900 grunneiere over hele Norge, samarbeider vi om å produsere mer enn 2000 GWh fornybar strøm i året.

Det er nok til å dekke det årlige forbruket hos over 125 000 husholdninger. Totalt har vi
34 ansatte fordelt over våre kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt Gävle i Sverige.

Godt samarbeid og gode systemer gir verdiskapning i alle ledd

Optimal drift av uregulerte småkraftverk forutsetter automatisert overvåkning, lokal tilstedeværelse og motiverte medarbeidere som gir lav responstid. Vi har ambisjoner om å fortsette å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk.

Tilsynsvakten

Dersom småkraftverkene blir godt vedlikeholdt vil de nærmest kunne kalles evighetsmaskiner! Vedlikehold er tilsynsvaktens viktigste oppgave, og som regel er tilsynsvakten grunneieren selv. Tilsynsvakten holder inntaket rent og åpent ­­– og har ansvaret for å holde kraftverket ved like, med så mye oppetid som mulig. Skulle det oppstå mindre problemer i kraftverket, vil Småkraft stå klar for å veilede.

Driftansvarlig ved kraftverk

Driftsansvarlig

De aller fleste av våre kraftverk styres og kontrolleres gjennom vår driftssentral i Bergen. Dette skjer gjennom videoovervåkning av inntak og kraftverk, i tillegg til at vi har tilgang til alle kraftverkenes kontrollsystem. Det gjør at de fleste utfordringer kan løses uten at vi trenger å være til stede på anlegget. Vi overvåker også anleggets status og følger opp tilstanden gjennom å holde øye med alt av alarmer og driftsparameter på anlegget.

Hovedkontor

Ved hovedkontoret har man full kontroll over hva som skjer i kraftverket. Dette skjer automatisk via nettet. Dersom minstevannføringen er for lav eller det oppstår problemer, vil hovedkontoret øyeblikkelig varsles og kan sette igang tiltak umiddelbart.
Bergensentral