Om Småkraft as

Småkraft eier og drifter over 221 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent.
Vi samarbeider med over 900 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 2014 GWh fornybar strøm årlig.

Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 125 000 husholdninger.
30 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo, samt 2 ansatt i Sverige.

Godt samarbeid og gode systemer gir verdiskapning i alle ledd

Optimal drift av uregulerte småkraftverk forutsetter automatisert overvåkning og lokal tilstedeværelse med motiverte medarbeidere som gir lav responstid. Vi har ambisjon om å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk.

Tilsynsvakten

Småkraftverk er nesten en evighetsmaskin. Dette forutsetter at både inntak og kraftverket blir godt vedlikeholdt. Det er tilsynsvakten sin hovedoppgave.

Oftest er en av grunneierene valgt som tilsynsvakt. Jobben går ut på å holde inntaket rent og åpent og holde ved like kraftverket med så mye oppetid som mulig. Ved mindre problemer i kraftverket, vil Småkraft veilede.

Småkraftverk ved foten av fjell. Isometrisk illustrasjon

Driftsansvarlig

Dersom det skulle oppstå situasjoner tilsynsvakten ikke har kompetanse til å ta seg av, er det den driftsansvarlige som tar over. Driftsansvarlig er ansatt i driftsavdelingen i Småkraft.

Hovedkontor

Ved hovedkontoret har man full kontroll over hva som skjer i kraftverket. Dette skjer automatisk via nettet. Dersom minstevannføringen er for lav eller det oppstår problemer, vil hovedkontoret øyeblikkelig varsles og kan sette igang tiltak umiddelbart.
Mann jobber på kontor. Isometrisk illustrasjon.