Ortnevik

Ortnevik kraftverk fikk konsesjon i 1999 og var med det blant de første i den moderne småkraftbølgen. Tiltakshaverne var selv sterkt involvert i prosjektering og bygging av verket. Anlegget har vært i regulær drift siden 2005.

Ortnevik kraftverk - Småkraft
Ortnevik kraftverk - Småkraft

Som et ledd i utvikling og optimalisering av Vassdalselva, var det naturlig for grunneierne å samarbeide med Småkraft, og dermed også la Ortnevik kraftverk være ein del av dette samarbeidet.

Tekniske data

Nedbørsfelt

56,6 km2

Minstevannsføring

1/7 – 1/11 1000 l/s, 1/11-15/4 200 l/s, 15/4 – 30/6 500 l/s

Inntakskote

63 m

Kraftstasjonkote

19 m

Fallhøyde

44 m

Produksjon

5,5 GWh

tilsvarer 275 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter