Osvatn

Nedslagsfelt 8 km2, tilsig 18,8 mill m3, turbintype Pelton, antall turbiner 1.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Ingen krav

Inntakskote

281,3 m / 276,3 m

Kraftstasjonkote

75,05 m

Fallhøyde

205 m

Produksjon

2,36 MW

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter