Søkeresultat

Kaldsåni kraftverk - Småkraft

Kaldsåni kraftverk

I 2008 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE gav konsesjon i 2012. Høsten

Les mer →

Hommsåne kraftverk

Historien Hommsåne ligger i Homme i Valle kommune. Fallretten tilhører grunneiere på 3 bruk. En av grunneierne var i 2004 med på bygging av Bjørgum

Les mer →
Bjørgum kraftverk - Småkraft

Bjørgum kraftverk

Historie Det hele startet i 1996 da Arne T. og Torleiv G. Bjørgum tok en titt i Samla Plan for å sjekke opplysningene om vassdraget

Les mer →