Prospekter

Her kommer en introtekst om hva leseren kan forvente å finne på denne siden. 

Godkjenning og publisering av obligasjons­noterings­prospekt

Det vises til Småkraft AS (”Selskapet”) sin utstedelse av senior sikrede grønne obligasjoner på EUR 100 000 000 2023/2028 med ISIN NO 0010968449 (”Obligasjonene”), utstedelsesdato 6. oktober 2023.

Selskapet har utarbeidet et noteringsprospekt for opptak av obligasjonene til handel på Oslo Børs. Prospektet ble godkjent av Finanstilsynet den 24. juni 2024. Noteringen av obligasjonene forventes å finne sted i de siste dagene av juni 2024.

Last ned: Småkraft Green Bond 3 – prospekt (pdf)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Erik Røysem Sterud, CFO, +47 91 16 39 07

Om Småkraft:

  • Europas største småkraftselskap med en årlig produksjon på over 2,1 TWh fra 234 småkraftverk
  • Samarbeider med over 1100 lokale grunneiere over hele Norge
  • Har 32 ansatte på kontorer i Bergen, Harstad, Dale i Sunnfjord, Sandnes, Verdal, Oslo og Gävle