Rasdalen

Rasdalselva kommer ned et sidedalføre fra sør ved Bolstadøyri, ca 4 mil vest for Vossevangen. Kraftstasjonen er plassert i dagen ved foten av dalsiden, rett ved E16, ca 100 m før samløpet med Bolstadelvi (Vosso).

Rasdalselva var, som del av samla plan for vassdrag, tidligere tenkt overført til Bergsdalsvassdraget. Dette var det stor lokal motstand mot, og planene ble lagt på is. I 2006 ble det søkt konsesjon om å utnytte vannfallet i Rasdalen og da som et rent elvekraftverk, uten noen form for overføring eller magasinering. Konsesjon ble gitt og anlegget fikk sin byggestart på vårparten i 2008.

Rent byggeteknisk bød prosjektet på store utfordringer, med vannvei dels i fjell og dels i grøft med mer enn 30º helning. Prosjektet ble gjennomført på en svært tilfredsstillende måte av alle involverte og kraftverket var ferdigstilt i november 2009. Rasdalen kraftverk er blitt et anlegg som grunneiere og Småkraft er særdeles stolte av.

Tekniske data

Nedbørsfelt

13,9 km2

Minstevannsføring

110 l/s hele året

Inntakskote

304 m

Kraftstasjonkote

18,2 m

Fallhøyde

286 m

Produksjon

16,1 GWh

tilsvarer 805 husstander

Installert effekt er 5,2 MW (Pelton turbin) med ein slukeevne på 2,2 m3/s. Vannvegen består av ei sjakt på 305 m og en rørledning på ca 760m med en diameter på 900mm. Det er duktile støpejernsrør som er nedgravd. Maks stigning er 30 grader.

Installert effekt er 5,2 MW (Pelton turbin) med ein slukeevne på 2,2 m3/s. Vannvegen består av ei sjakt på 305 m og en rørledning på ca 760m med en diameter på 900mm. Det er duktile støpejernsrør som er nedgravd. Maks stigning er 30 grader.

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter