Råssåfoss

Råssåfoss kraftverk ligger i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

18,1 km2

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

415

Kraftstasjonkote

5

Fallhøyde

410

Produksjon

19,1 GWh

tilsvarer 1.193 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter