Reingardsåga

Reingardsåga ligger i sin helhet i Rana kommune, Nordland fylke, og renner ut i Røvassåga/ Langvassåga/Ranelva som renner ut i Ranfjorden i Mo i Rana.

Kraftverket ligger i Røvassdalen ca. 13 km nord for Mo i Rana. Bygging av verket ble startet i april 2008 og anlegget ble koblet til nettet og satt i prøvedrift medio juni 2009.

Kraftstasjonen er plassert i dagen like ved samløpet mellom Reingardsåga og Røvassåga.

I kraftstasjonen er det installert en Peltonturbin med en effekt på 2,1 MW. Generator har en ytelse på 2,6 MVA, Installert effekt: 2,1 MW. Slukeevne1,3 m3/s. Vannvei er 830 m, med en diameter på 700 mm.

Tekniske data

Nedbørsfelt

19,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 130 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

247 m

Kraftstasjonkote

51 m

Fallhøyde

196 m

Produksjon

7,3 GWh

tilsvarer 365 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter