Reinli

Kraftverket, som ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland, ble originalt bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2007/08 og offisielt åpnet under stor festivitas i juni 2008.

Reinli kraftverk - Småkraft
Reinli kraftverk - Småkraft

Det noe spesielle med dette kraftverket er den lange rørgatenpå hele 3.000 meter. Terrenget er meget bratt og ulendt i siste del ned mot kraftstasjonen, noe som bød på store utfordringer for den lokale entreprenøren Brødrene Dokken AS.

Imidlertid ble oppgavene løst på en forbilledlig måte, og kraftverket framstår nå som et eksempel til etterfølgelse.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s, vinter: 25 l/s

Inntakskote

578,55 m

Kraftstasjonkote

248,4 m

Fallhøyde

331 m

Produksjon

10,6 GWh

tilsvarer 530 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter