Røfsdalselva

Røfsdalselva kraftverk ligger i Vannylven kommune, Møre og Romsdal fylke

Installert effekt er 3,53 MW på en Peltonturbin, og kraftverket har totalt en midlere årsproduksjon er 13,3 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

15,5 km2

Minstevannsføring

240 l/s hele året

Inntakskote

224,9 m

Kraftstasjonkote

13,68 m

Fallhøyde

211,22 m

Produksjon

13,3 GWh

tilsvarer 831 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter