Røneid

Byggeår 2015. Turbintype Pelton, antall turbiner 1. Installert effekt 4,5 MW, Ytelse MW 5MW. Slukeevne 1,04 m2/s.

Røneid kraftverk - Småkraft
Røneid kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

10,3 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

487 m

Produksjon

13 GWh

tilsvarer 650 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter