Røvassåga

Røvassåga Kraftverk ligger i Rana kommune i Nordland fylke.

Montasje av ringledning på Røvassåga

Tekniske data

Nedbørsfelt

50,4 km2

Minstevannsføring

Sommer: 570 l/s
Vinter: 70 l/s

Inntakskote

195 m

Kraftstasjonkote

50 m

Fallhøyde

145 m

Produksjon

15,6 GWh

tilsvarer 975 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter